iDVD - Ændre layout i kortoversigt

background image

Ændre layout i kortoversigt

Du kan skifte mellem vandret og lodret kortoversigt med et klik på en knap.

Du ændrer layout i kortoversigt på følgende måde:

1

Klik på en oversigtsknap nederst til venstre i vinduet for at skifte mellem vandret og
lodret kortoversigt.

2

Klik på trekanten på hovedmenuens symbol.

Menuen formindskes for at forenkle kortet.

3

Klik på trekanten igen for at udvide kortet.

4

Træk mærket Zoom nederst i vinduet til venstre eller højre for at forstørre eller
formindske kortet.

Du kan også bruge de vandrette og lodrette rullefelter, som vises, når der ikke er plads
til hele kortet i dvd-vinduet, til at flytte gennem kortet.