iDVD - Tilføje en film, der afspilles automatisk

background image

Tilføje en film, der afspilles automatisk

Du kan også bruge kortoversigt til at tilføje en film, der afspilles automatisk. Film der
afspilles automatisk, starter med at spille umiddelbart efter, at dvd'en er sat i afspilleren,
før hovedmenuen vises.

Oversigtsknapper

Trekant, der viser

og skjuler scene-

valgsmenuen

Mærket Zoom

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

29

En film, der afspilles automatisk, kan være en video eller et lysbilledshow. Du kan f.eks.
oprette lysbilledshow med indledende oplysninger eller rulletekster, der afspilles, før
dvd-menuen vises. Til en film, der afspilles automatisk, kan et lysbilledshow bestå af et
enkelt billede.

Du tilføjer en film, der afspilles automatisk, på følgende måde:

1

Find det grå projektsymbol øverst på kortet.

2

Klik på knappen Medier, og klik på Fotografier eller Film for at vælge det indhold, du vil
tilføje.

Husk, at den film du tilføjer, afspilles i sin helhed, før dvd-menuen vises, så det kan være
en god ide at tilføje en kort film.

3

Træk filmen eller billederne til projektsymbolet.

Hvis du tilføjer et fotoalbum, afspilles det som et lysbilledshow. Dobbeltklik på
projektsymbolet for at åbne redigeringsværktøjet til automatisk afspilning af
lysbilledshow, hvilket er det samme som redigeringsværktøjet til dvd-lysbilledshow, og
indstil varighed af lysbilleder, en overgang og andre indstillinger eller tilføj et lydspor.

4

Klik på knappen Eksempel for at se den film, der afspilles automatisk, som du har
tilføjet. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Exit på dvd-fjernbetjeningen.

5

Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Du fjerner en film, der afspilles automatisk, på følgende måde:

m

Træk filmen ud af projektsymbolet, eller klik på projektsymbolet, og tryk derefter på
Slettetasten på tastaturet. Filmen, der afspilles automatisk, forsvinder i en røgsky.

Når du fjerner en film, der afspilles automatisk, fjernes projektsymbolet ikke, så du kan
trække en anden film eller et fotoalbum til projektsymbolet for at oprette en ny film,
der afspilles automatisk.

Du kan foretage mange ændringer i projektet i kortoversigt. Du kan få mere at vide,
hvis du åbner iDVD-hjælp og søger efter “Redigere i kortoversigt”.

Projektsymbol

Trekant

background image

30

Kapitel 2

Læs om iDVD