iDVD - Trin 11:Brænde en dvd

background image

Trin 11: Brænde en dvd

Nu er iDVD-projektet færdigt, og du er næsten klar til at udføre det sidste trin, nemlig
at brænde det til en dvd. Der er stadig et par trin, der skal udføres for at sikre et godt
resultat. I dette trin kontrollerer du projektets størrelse i projektinfovinduet, ser efter fejl
vha. dvd-kortet og kontrollerer kodningens kvalitet og status.