iDVD - Brænde projektet til dvd

background image

Brænde projektet til dvd

Når du er færdig med dit iDVD-projekt, kan du brænde det til en dvd og se det på et
fjernsyn eller en computer vha. et drev, der kan læse dvd'er. Brænd først en disk, når
du er sikker på, at du er færdig med projektet. Du kan brænde en disk med følgende
medietyper i iDVD:
 Dvd-r: Kan kun bruges en gang

Det anbefalede medie til iDVD, fordi det er kompatibelt med de fleste dvd-afspillere
og computere. Kan indeholde omkring 4,38 GB.

 Dvd+r: Kan kun bruges en gang

Kan indeholde omkring 4,38 GB.

 Dvd-rw: Kan bruges flere gange

Rw står for “rewritable.” Kan indeholde omkring 4,38 GB.

 Dvd+rw: Kan bruges flere gange

Kan indeholde omkring 4,38 GB. Diskene kan måske ikke vises på alle dvd-afspillere.

 Dvd+r dl (Double Layer): Disse diske kan indeholde næsten dobbelt så meget som

diske med et lag, men de kan ikke afspilles med ældre dvd-afspillere.

Du brænder en dvd på følgende måde:

m

Klik på knappen Brænd (vist nedenfor). Når du bliver bedt om det, skal du indsætte en
tom disk i computerens SuperDrive eller en ekstern brænder.

iDVD brænder disken.

Hvor længe det varer at oprette disken afhænger af mængden af video på disken og
computerens hastighed. Afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet kan det tage
nogle timer eller måske op til flere timer.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

33

Når iDVD-projektet brændes, viser en statusdialog nøjagtigt, hvad der sker under de
fem trin i brændingen: Klargøring, behandling af menuer, behandling af lysbilledshow,
behandling af film og brænding.

Hvis du ikke kan brænde disken med det samme, eller hvis du vil sikkerhedskopiere
eller flytte projektet til en anden computer, kan du arkivere en samlet version eller et
diskbillede af det. Du kan få flere oplysninger, hvis du søger i iDVD-hjælp efter “Arkivere
et samlet projekt” og “Arkivere et projekt som et diskbillede”.