iDVD - Kontrollere projektarkiver

background image

Kontrollere projektarkiver

Alle de emner, du har føjet til projektet, vises i mediedelen af vinduet med stien til
deres placering på harddisken eller et andet sted. Hvis du ikke kan se tabellen under
“Medier”, skal du klikke på trekanten for at vise den.

I kolonnen Type kan du se, om et emne er et billedarkiv, et lydarkiv eller et videoarkiv.
Et hak i Statuskolonnen viser, at emnet findes og derfor kan bruges af iDVD. Hvis du har
flyttet det originale arkiv, kan du hurtigt se, at det mangler, fordi hakket også mangler.
Det betyder, at iDVD ikke kan få adgang til arkivet. Hvis du bemærker, at et emne
mangler fra den originale placering, kan du gøre et af følgende:

 Find emnet på harddisken eller en tilsluttet server, og læg det tilbage på dets

oprindelige placering.

 Fjern den knap, der er forbundet med emnet.
 Find arkivet, når iDVD spørger dig, næste gang du åbner projektet.