iDVD - Trin 3:Vælg et tema til din dvd

background image

Trin 3: Vælg et tema til din dvd

En dvd-menu og dens knappers overordnede udseende kaldes et

tema.

Temaet er

defineret af de farver og grafikelementer, der bruges på menuen, skriftsnittet og
skriftstørrelsen, menuknappernes facon og meget mere. En

temafamilie

er en samling

menulayout, som arbejder sammen, og sikrer et ensartet udseende til undermenuer.

Du kan bruge et af de temaer i professionel kvalitet, som fulgte med iDVD. Eller hvis du
arbejder med et af iDVD-temaerne som grundlag, kan du tilpasse temaet og arkivere
det som en favorit til brug i andre projekter. I denne øvelse lærer du, hvordan du starter
med et eksisterende iDVD-tema og tilpasser aspekter af det.

Bemærk:

Brug temaet Blød ramme, som anført i trinene nedenfor til denne øvelse, så

du nemt kan følge med. Når du har gennemført øvelsen, kan du bruge det, du har lært,
til at vælge et andet tema og foretage andre ændringer, før du brænder din dvd.

Du vælger temaet til din dvd-menu på følgende måde:

1

Klik på knappen Temaer nederst i iDVD-vinduet.

Vinduet Temaer åbnes i højre side af iDVD-vinduet.

2

Rul op og ned for at se temaerne.

3

Klik på lokalmenuen, vælg 7.0-temaer, og rul nedad, indtil du ser Blød ramme.

4

Klik på trekanten ud for temaet. Dermed vises alle menuskabelonerne i temafamilien
Blød ramme.

5

Klik på Primær for at vælge temafamilien til dit projekt.

Efter en kort pause ændres menuen til det tema, du har valgt. Titlen på menuen
ændres til navnet på det tema, du valgte.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

11

Temaet Blød ramme bruger - som mange iDVD-temaer - som standard det brede
16:9-format. Vælg Projekt > "Skift til standard (4:3)" for at skifte til standardformat.

Bemærk:

Når du har ændret en menu, kan du arkivere den som et specielt tema. Et

specielt tema vises i vinduet Temaer under Favoritter. Du kan bruge det til fremtidige
projekter ligesom med alle andre temaer.

Du kan få flere oplysninger om tilpasning af temaer, hvis du åbner iDVD-hjælp og søger
efter “tema”.

Vælg et sæt af temaer
vha. denne lokalmenu.

Klik på trekanten for at se

alle menuskabelonerne i

temafamilien.

background image

12

Kapitel 2

Læs om iDVD