iDVD - Trin 4:Tilføj en film

background image

Trin 4: Tilføj en film

Når du har valgt et tema, kan du føje en eller flere film og andet indhold til
iDVD-projektet. I dette trin skal du tilføje en film.

Når du trækker en film til en menu, føjer iDVD automatisk en knap til menuen, så
brugere kan klikke på den for at afspille filmen. Knappen har samme navn som den
film, du tilføjede, men du kan ændre navnet.

Du tilføjer en film på følgende måde:

1

Klik på knappen Medier.

2

Klik på knappen Film øverst i medievinduet (vist nedenfor).

3

Vælg mappen Film eller en anden mappe, der indeholder film.

Miniaturebilleder af filmene i mappen vises nederst i vinduet.

4

Træk en miniature af filmen til menubaggrunden i venstre side af iDVD-vinduet.

Der vises en grøn cirkel med et plustegn, når du kan anbringe filmen. På hovedmenuen
Blød ramme inkluderer baggrunden, hvor du kan anbringe din film, alt, undtagen
billedområdet og den midlertidige titel.

Når du anbringer filmen, vises der en knap på menuen med samme navn som den film,
du tilføjede. Du vil lære, hvordan du ændrer knappens navn, i “Redigere knaptekst” på
side 22.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

13

Bemærk:

Hvis der er prikker på menuen, når du trækker filmen dertil, skal du flytte

markøren, indtil prikkerne forsvinder og derefter anbringe filmen. Prikker angiver et

billedområde

, et sted på menuen, hvor du kan tilføje videoklip og fotografier. Videoklip,

der føjes til et billedområde, bliver en del af menubaggrunden og ikke særskilte film på
dvd'en.

Hvis du ikke har arkiveret ændringer i projektet, kan du slette en film, du har tilføjet,
ved at vælge Rediger > Fortryd Tilføj film. Hvis du allerede har arkiveret projektet, skal
du klikke på den knap, der henviser til den film, du vil fjerne, og derefter vælge Rediger
> Klip.

Det er muligt at oprette en menu til scenevalg i iDVD – ligesom dem på de dvd'er, du
køber - så seerne kan få adgang til bestemte scener i filmen. Du skal først oprette
kapitelmærker til din film, fordi de automatisk fremstiller en menu til scenevalg. Du kan
få mere at vide, hvis du åbner iDVD-hjælp og søger efter “kapitelmærker”.