iDVD - Trin 5:Tilføj et lysbilledshow

background image

Trin 5: Tilføj et lysbilledshow

Du kan føje et lysbilledshow til dit iDVD-projekt, hvilket er en fantastisk måde at
forbedre din dvd og vise dine fotografier på. Du kan bruge et lysbilledshow, der er
oprettet i iPhoto, og du kan bruge iDVD til at oprette et lysbilledshow med en gruppe
fotografier.

Du kan oprette en dvd helt uden film, men som viser dine fotografier i et eller flere
lysbilledshow. Afhængigt af mængden af andet indhold og størrelsen af dine
fotografier kan en dvd indeholde op til 9801 billeder.

I dette trin opretter du et lysbilledshow med fotografier og film i iDVD og tilføjer et
lydspor.

Du opretter et lysbilledshow i iDVD på følgende måde:

1

Hvis hovedmenuen ikke vises, skal du klikke på knappen Tilbage på menuen til
scenevalg for at vende tilbage til hovedmenuen.

2

Klik på knappen Tilføj nederst i iDVD-vinduet, og vælg Tilføj lysbilledshow på
lokalmenuen.

Der vises en knap, der hedder "Mit lysbilledshow", på menuen. Denne knap kan være for
langt væk fra filmknappen. Lad den være, hvor den er indtil videre. Du vil lære, hvordan
du flytter rundt på knapper, i “Ændre facon på knapper” på side 23.

Dobbeltklik langsomt på Mit lysbilledshow for at vælge teksten, og skriv derefter
Mine fotos.

Brug betjeningsmulighederne i redigeringsværktøjet, hvis du vil ændre teksten.

3

Klik uden for tekstområdet, så teksten ikke er fremhævet, og dobbeltklik på knappen
Mine fotos for at åbne redigeringsværktøjet til lysbilledshow.

iDVD-vinduet ændres automatisk og viser vinduet Fotografier.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

15

Redigeringsværktøjet til lysbilledshow (vist nedenfor) er et tomt felt med ordene “Træk
billeder hertil”.

4

Træk et fotografi ad gangen, eller træk grupper af fotografier fra vinduet Fotografier til
redigeringsværktøjet til lysbilledshow.

Du kan endda trække et helt album til redigeringsværktøjet til lysbilledshow.

Hvis du ikke har importeret fotografier til iPhoto, vises der ingen fotografier på listen.
Du kan altid åbne iPhoto og importere nogle fotografier, eller du kan trække fotografier
fra andre steder på harddisken direkte til redigeringsværktøjet til lysbilledshowet.

5

Anbring fotografierne i den rækkefølge, de skal vises.

Træk fotografierne i redigeringsværktøjet til lysbilledshow for at ændre rækkefølge på
dem. Du sletter fotografier ved at vælge dem, der skal fjernes, og derefter trykke på
Slettetasten på tastaturet.