iDVD - Tilføje overgange mellem billeder

background image

Tilføje overgange mellem billeder

iDVD inkluderer et antal overgange, som du kan anvende i dine lysbilledshow, så
billederne langsomt afløser hindanden.

Du tilføjer en overgang på følgende måde:

1

Klik på lokalmenuen Overgang, og eksperimenter med overgangene på menuen, indtil
du finder den, du vil bruge.

Hvis en af pilene til højre for lokalmenuen Overgang er fremhævet, når du foretager
et valg, kan du vælge en retning til overgangen. Klik på en af pilene for at vælge
en retning.

Få adgang til billedvinduet
for at føje fotografier til
lysbilledshowet.

background image

16

Kapitel 2

Læs om iDVD

Du viser et eksempel på overgangen ved at klikke på knappen Eksempel, som vises
nedenfor. Fjernbetjeningen til iDVD vises. Den virker ligesom en almindelig fjern-
betjening, og du kan bruge den til at klikke på knapper og navigere til alle menuerne
i projektet.

2

Klik på knappen Indstillinger, og tag andre kreative beslutninger vha. indstillingerne
i redigeringsværktøjet til lysbilledshow:

 Hvis lysbilledshowet skal gentages, skal du vælge “Lysbilledshow i sløjfe”.
 Du viser navigationspile i lysbilledshow ved at vælge “Vis navigationspile”. Disse pile

har ingen funktioner, men fungerer blot som en visuel påmindelse om, at seeren kan
bruge betjeningsmulighederne på fjernbetjeningen til at flytte gennem lysbilled-
showet.

 Du føjer kopier af de originale fotografier til dvd-rom-delen af disken ved at vælge

“Føj billedarkiver til dvd-rom”. Dermed kan seere hente kopier af dine fotografier til
deres egne computere fra dvd'en.

Bemærk: Når du føjer arkiver til dvd-rom-delen af disken, optager det plads, som du
evt. har brug for til projektet. Du overvåger størrelsen af projektet, mens du arbejder,
ved at vælge Projekt > Projektinfo. Du kan se, hvor meget plads, du har brugt, ud for
Kapacitet.

 Du viser titel- og kommentartekst under billederne ved at vælge muligheden “Vis

titler og kommentarer.” Du tilføjer titler og kommentarer ved at klikke på teksten,
der vises under billedminiaturen i redigeringsværktøjet til lysbilledshow, og skrive
i det tekstfelt, der vises.