iDVD - Trin 6:Føje medier til billedområder

background image

Trin 6: Føje medier til billedområder

iDVD-temaer kan inkludere flere billedområder eller slet ingen billedområder og endda
dynamiske billedområder, der flytter til baggrunden af en menu. Et billedområde er
ikke en knap. Det er et område, hvor du kan anbringe medier, som gør menubag-
grunden mere interessant. Du kan anbringe et enkelt billede, et lysbilledshow eller
en film i et billedområde.

Du kan føje en kombination af billeder, videoklip eller lysbilledshow til billedområderne
i dit projekt. Du kan også skjule billedområderne på menuer, så de ikke vises i det
endelige projekt. Når markøren er over menuen (og der ikke er valgt nogen knapper
eller tekstobjekter) skal du trykke på Kommando (x)-I for at åbne vinduet Info om
menu. Fravælg derefter afkrydsningsfeltet “Vis billedområder og relateret grafik”.
Billedområder på menuen forsvinder med det samme.

Hovedmenuen Blød ramme indeholder tre billedområder, som “afspilles” i rækkefølge
på hovedmenuen. Derfor vises der kun et billedområde ad gangen på hovedmenuen.
Den nemmeste måde at afgøre, hvor mange billedområder en menu har, er at klikke
på knappen Billedområde. Dermed vises redigeringsværktøjet til billedområde, som
har et område til hvert billedområde, som menuen indeholder. Du vender tilbage til
hovedmenuen ved at klikke på knappen Billedområde igen.

I dette trin udfylder du de tre billedområder på hovedmenuen vha. redigeringsværktøjet
til billedområde. Du vil føje et lysbilledshow til et af billedområderne, hvilket svarer til
processen med at oprette et lysbilledshow, som beskrevet i “Trin 5: Tilføj et
lysbilledshow” på side 14.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

19

Du føjer medier til billedområder på følgende måde:

1

Klik på knappen Billedområde. Redigeringsværktøjet til billedområde (vist nedenfor)
vises.

2

Klik på knappen Medier, og klik derefter på Film øverst i medievinduet.

3

Træk et videoklip fra filmvinduet til det første billedområde i redigeringsværktøjet til
billedområde.

Til forskel fra fotografier tilpasses videoklippets størrelse ikke for at få det til passe til
billedområdet, så noget af det bliver højst sandsynligt beskåret i billedområdet.

Bemærk: Det anbefales ikke at føje en lang film til et billedområde, fordi en film kan
optage megen plads. Det er heller ikke sandsynligt, at seerne forbliver længe nok ved
en menu til at se en lang film.

4

Klik på knappen Billedområde igen for at vende tilbage til hovedmenuen.

Bemærk det første billede i videoklippet i billedområdet.

5

Klik på billedområdet.

Der vises et filmvindue med et mærke, som anfører, hvor filmen starter og slutter i
billedområdet. Flyt mærkerne for at ændre, hvilken del af filmen der afspilles i
billedområdet.

Det er en let metode til at afkorte et videoklip i et billedområde.

6

Klik på knappen Billedområde igen for at vende tilbage til redigeringsværktøjet til
billedområde.

Når du arbejder i
redigeringsværktøjet til
billedområde, vises
menuerne i dit projekt i
iDVD-vinduet.

Redigeringsværktøjet til
billedområde inkluderer
tre billedområder, hvilket
betyder, at hovedmenuen
til dette tema inkluderer
tre billedområder.

Knappen Billedområde

background image

20

Kapitel 2

Læs om iDVD

7

Klik på knappen Fotografier øverst i medievinduet.

8

Træk et enkelt billede til det andet billedområde i redigeringsværktøjet til
billedområde.

9

Træk et fotoalbum eller en mappe med billeder fra listen til det tredje billedområde.

Det første billede i albummet eller mappen vises i billedområdet.

10

Dobbeltklik på det tredje billedområde.

Derefter åbnes redigeringsprogrammet til billedområder til lysbilledshow, som er meget
lig det redigeringsprogram til lysbilledshow, som du brugte, da du oprettede dit dvd-
lysbilledshow i “Trin 5: Tilføj et lysbilledshow. Der vises miniaturer af alle de billeder, du
tilføjede.

11

Træk billederne til den rækkefølge, de skal vises i, og slet de billeder, du ikke vil
beholde.

Du kan også trække andre billeder fra billedvinduet eller andre steder på computeren
til redigeringsværktøjet til billeder i billedområdet.

Når du er færdig med at arrangere billeder, skal du klikke på knappen Retur for at
vende tilbage til redigeringsværktøjet til billedområde.

12

Klik på knappen Billedområde for at vende tilbage til hovedmenuen.

13

Klik på knappen Animation for at se, hvordan billedområderne “afspilles” på
hovedmenuen.

Billederne vises i en “sløjfe” eller afspilles konstant, så du skal klikke på knappen
Animation igen, når du har set nok.

14

Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

21