iDVD - Ændre billede på knappen

background image

Ændre billede på knappen

Det er nemt at ændre det billede, der vises på en knap, hvilket giver dig mere kontrol
med udseendet af menuerne.

Du ændrer billedet på en knap til et lysbilledshow på følgende måde:

1

Dobbeltklik langsomt på faconen på din knap til lysbilledshowet.

Der vises en billedvindue, som vist nedenfor, over knappen.

2

Flyt mærket til venstre eller til højre, så du ruller gennem billederne i dit lysbilledshow.

Rul, indtil du ser det billede, der skal vises på knappen.

3

Klik uden for knappen, når du er færdig. Billedmærket forsvinder.

background image

26

Kapitel 2

Læs om iDVD

Du ændrer billedet på en filmknap på følgende måde:

1

Dobbeltklik langsomt på faconen på din filmknap.

Der vises en filmvindue, som vist nedenfor, over knappen.

2

Flyt mærket til venstre eller til højre for at vælge, hvilket billede i filmen der skal vises
på knappen.

Hvis knapperne kun skal vise det billede, du valgte, i stedet for video med bevægelse,
skal du vælge afkrydsningsfeltet Stillbillede.

Menuen skulle nu se ud som den, der vises nedenfor.

3

Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.