iDVD - Ændre facon på knapper

background image

Ændre facon på knapper

Du kan gøre alle tekstknapper til faconknapper (eller billeder). Billedknapper består
af en tekstetiket og en miniature af faconen. Du kan føje fotografier eller filmklip til
miniaturedelen af billedknapper for at gøre dine menuer mere visuelt interessante.

Billedknapper kan alle have den samme facon, eller du kan blande faconer.

Du ændrer knappers facon på følgende måde:

1

Klik en gang på en af knapperne på hovedmenuen for at vælge den, og vælg Rediger >
Vælg alle knapper.

Hvis alle knapperne skal være forskellige, kan du vælge knapper og ændre deres
udseende på en gang.

Klik på en farvejuste-

ringsmulighed for at

vælge en ny farve til

den valgte tekst.

background image

24

Kapitel 2

Læs om iDVD

2

Klik på Knapper for at åbne knapvinduet, som vises nedenfor.

3

Vælg Standardfigurer på lokalmenuen øverst i vinduet.

De tre knapmuligheder øverst på lokalmenuen–Tekst, Punkttegn og Figurer–føjer et
grafisk element til dine knapper og vises faktisk kun, når knapperne fremhæves. De fem
knapmuligheder nederst på lokalmenuen opretter knapper med en etiket og en figur,
hvortil du kan føje et billede eller et filmklip.

4

Klik på en af knapfaconerne.

Prøv forskellige knapfaconer, indtil du finder en, som passer godt til menuen.

Når du anvender en facon, vil knapperne på din menu højst sandsynligt overlappe
hinanden. Det ordner du i trin 6 nedenfor.

5

Mens knapperne stadig er valgt, skal du vælge Kommando (x)-I igen for at åbne
vinduet Info om knap.

Brug justeringsmulighederne i vinduet Info om knap til at foretage andre kreative valg:

 Brug mærket Miniature til at ændre størrelse på knappens facon.
 Foretag et valg på lokalmenuen Etiket for at ændre, hvor knapetiketter vises i forhold

til faconen.

Vælg en kategori af
knapfaconer på
denne lokalmenu.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

25

6

Hvis knapperne stadig overlapper hinanden, skal du klikke på menuen, men ikke på et
billedområde eller et tekstobjekt. Dermed åbnes vinduet Info om menu, som vises
nedenfor.

7

Vælg “Fri placering” under Knapper i vinduet. Så kan du flytte knapperne rundt på
menuen

8

Luk vinduet, og træk knapperne til den ønskede placering på menuen.

Der vises gule hjælpelinjer, når du trækker, for at hjælpe dig med at anbringe
knapperne.

9

Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.