iDVD - Redigere knaptekst

background image

Redigere knaptekst

Redigering af tekst til knapetiket svarer til at ændre tekst på skærmen.

Du redigerer tekst til knapetiketter på følgende måde:

1

På hovedmenuen skal du langsomt dobbeltklikke på filmknappen for at fremhæve
teksten.

Bemærk, at der vises et redigeringsværktøj (vist nedenfor) under teksten ligesom det,
der blev vist under dvd-titelteksten, da du ændrede den.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

23

2

Skriv et nyt navn.

3

Brug betjeningsmulighederne til at ændre skriftsnit, skrift og størrelse på
knapetiketten.

4

Du ændrer farve på teksten ved at trykke på Kommando (x)-I, mens knappen er valgt.

Dermed åbnes vinduet Info om knap, som vises nedenfor. Den har de samme
betjeningsmuligheder som redigeringsværktøjet, plus nogle ekstra knapper.

5

Klik på farvejusteringsmuligheden (dens standardfarve er hvid) for at åbne
farvevinduet, og afprøv derefter forskellige farvevalg i farvevinduet.

Når du klikker på farver, ændres knapetiketten til den valgte farve. Når du finder en
farve, du vil bruge, skal du lukke farvevinduet.

Du ændrer udseendet på alle knapetiketter på en gang ved at vælge en knap, og
derefter vælge Rediger > Vælg alle knapper. Tryk derefter på Kommando (x)-I for at
åbne vinduet Info om knap. Alle de valg, du foretager, anvendes på alle knapetiketter.

6

Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.