iDVD - Trin 9:Føje overgange til knapper

background image

Trin 9: Føje overgange til knapper

Nu har din dvd en flot menu med tilpassede knapper. Du kan give dvd'en et mere
jævnt præg ved at bruge overgange til at udjævne bevægelsen fra hovedmenuen
på dvd'en til film, scenevalgsmenu og lysbilledshow.

Du indstiller overgange til hovedmenuen på følgende måde:

1

Klik på en af knapperne på hovedmenuen for at vælge den, og vælg Rediger > Vælg
alle knapper.

Du kan anvende forskellige overgange til hver knap ved at vælge knapperne en ad
gangen og derefter vælge en overgang.

background image

Kapitel 2

Læs om iDVD

27

2

Tryk på Kommando (x)-I for at åbne vinduet Info om knap.

3

Vælg Skub på lokalmenuen Overgang, vist nedenfor.

Du vil bemærke, at den anden lokalmenu ændres og nu hedder “Højre til venstre”.
Det betyder, at du kan indstille retningen for overgangens bevægelse.

4

Vælg om ønsket en anden retning på den anden lokalmenu.

5

Klik på knappen Eksempel, og brug dvd-fjernbetjeningen til at vælge menuknapperne
en efter en for at se resultatet.

Når du er færdig, skal du klikke på Exit på dvd-fjernbetjeningen.

6

Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.