iDVD - Før du begynder

background image

Før du begynder

Udskriv dokumentationen, før du begynder, for at gøre det lettere at udføre opgaverne
i øvelsen.

I mange af de viste opgaver i denne øvelse og i iDVD-hjælp skal du vælge menukom-
mandoer, der ser således ud:

Vælg Rediger > Kopier.

Det første ord efter

Vælg

er navnet på en menu i menulinjen i iDVD. Det eller de næste

ord er de kommandoer, du vælger på menuen.

Du behøver ikke at gøre øvelsen færdig på en gang. Du kan til enhver tid arkivere dit
arbejde og vende tilbage til øvelsen senere. Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit
arbejde.