iDVD - Karttanäkymän asettelun muuttaminen

background image

Karttanäkymän asettelun muuttaminen

Voit vaihtaa karttanäkymän vaaka- tai pystysuuntaan painiketta osoittamalla.

Karttanäkymän vaihtaminen:

1

Vaihda vaaka- ja pystynäkymän välillä osoittamalla ikkunan vasemmassa alakulmassa
olevaa näkymäpainiketta.

2

Osoita päävalikon symbolin kolmiota.

Valikko pienenee, jotta kartta selkiytyy.

3

Osoita kolmiota uudestaan nähdäksesi koko kartan.

4

Vedä ikkunan alaosassa olevaa zoomauksen liukusäädintä vasemmalle tai oikealle
lisätäksesi tai vähentääksesi kartassa näkyvien yksityiskohtien määrää.

Voit myös liikkua kartalla käyttäen vaaka- ja pystysuuntaisia rullauspalkkeja, jotka
tulevat näkyviin, jos koko kartta ei mahdu DVD-ikkunaan.