iDVD - Projektin tiedostojen tarkistaminen

background image

Projektin tiedostojen tarkistaminen

Kaikki projektiin lisätyt kohteet näkyvät ikkunan Media-osassa, jossa näkyy myös polku
niiden sijaintiin kovalevyllä tai muualla. Jos Media-otsikon alla ei näy taulukkoa, tuo se
esiin osoittamalla kolmiota.

Tyyppi-sarakkeessa näet, onko kohde kuvatiedosto, äänitiedosto vai videotiedosto.
Valintamerkki Tila-sarakkeessa kertoo, että kohde on paikallaan ja näin ollen iDVD:n
käytettävissä. Jos siirrät tiedoston alkuperäisestä sijainnistaan, huomaat heti
puuttuvasta valintamerkistä, että tiedosto on kateissa. Tämä tarkoittaa, että iDVD ei
voi käyttää tiedostoa. Jos huomaat, että kohdetta ei löydy alkuperäisestä sijainnistaan,
voit tehdä jonkin seuraavista:

 etsiä kovalevyllä tai tietokoneeseen yhteydessä olevalla palvelimella olevan kohteen

ja palauttaa sen alkuperäiseen sijaintiinsa.

 poistaa painikkeen, joka toimii linkkinä kyseiseen kohteeseen
 etsiä tiedoston, kun ohjelma pyytää sitä seuraavan kerran projektia avatessasi.