iDVD - Projektin tiedot -ikkunan tarkistaminen

background image

Projektin tiedot -ikkunan tarkistaminen

DVD-projektit saattavat viedä paljon tilaa kovalevyltä, ja on hyödyllistä tietää,
milloin tilaa tarvitaan lisää. Lisäksi DVD-levylle mahtuu vain tietty määrä sisältöä.
Koon seuraaminen projektin edetessä varmistaa, että kaikki sisältö mahtuu mukaan.

Projektin tiedot -ikkuna (kuva alla) kertoo kaiken tämän ja antaa myös muita tarpeellisia
tietoja.

Projektin koon tarkistaminen:

m

Valitse Projekti > Tietoja projektista.

 Projektin yhteenlaskettu koko näkyy sekä kestona (minuutteina) että tiedostokokona

(gigabitteinä) Kapasiteetti-mittarissa äärimmäisenä oikealla.

 Kapasiteetti-mittari kertoo, kuinka suuren osan projektin yhteenlasketusta koosta

kukin sen elementti vie. Värialueet kertovat kunkin elementin osuuden projektissa.

 Luvut otsikoiden DVD-ROM, Kuvaesitykset, Valikot ja Elokuvat alla kertovat, kuinka

paljon tilaa (gigabitteinä) kukin niistä tarvitsee. Kun osoitat lukuja, näyttö muuttuu
ja näet, kuinka monta kyseisen ryhmän kohdetta projektiisi sisältyy ja kuinka monta
raitaa ne tarvitsevat. iDVD-projektissa voi olla enimmillään 99 raitaa.

background image

Luku 2

Opi käyttämään iDVD:tä

31

DVD-ROM tarkoittaa sisältöä, jonka olet valinnut lisättäväksi poltettavan DVD-levyn
DVD-ROM-osiolle. Valikot-otsikon alla näkyvät kesto ja tiedostokoko tarkoittavat
kaikkien projektin valikoiden yhteenlaskettua kestoa. Levyn kaikissa valikoissa voi olla
yhteensä 15 minuuttia liikettä, kuten videopainikkeita tai -taustoja. Projektissa voi olla
enimmillään 99 valikkoa.

Yleisesti ottaen DVD-projektin sisällön määrä on suhteessa poltetun DVD:n laatuun
riippuen valituista koodausasetuksista. Kapasiteetti-mittarin valkoinen nuoli osoittaa
poltetun DVD:n laadun. Paras laatu on Laatu-mittarin vihreällä alueella.