iDVD - Vaihe 4:Lisää elokuva

background image

Vaihe 4: Lisää elokuva

Kun olet valinnut teeman, voit lisätä yhden tai useamman elokuvan ja muuta sisältöä
iDVD-projektiisi. Tässä vaiheessa lisäät elokuvan.

Kun lisäät elokuvan valikkoon, iDVD lisää automaattisesti valikkoon painikkeen, jota
osoittamalla käyttäjät voivat toistaa elokuvan. Painikkeen nimi on lisätyn elokuvan nimi,
mutta tätä voidaan muuttaa.

Elokuvan lisääminen:

1

Osoita Media-painiketta.

2

Osoita Media-osion yläosassa olevaa Elokuvat-painiketta (kuva alla).

3

Valitse Elokuvat-kansio tai muu elokuvia sisältävä kansio.

Kansion elokuvien miniatyyrikuvat näkyvät osion alaosassa.

4

Vedä elokuvan miniatyyrikuva valikon taustalle iDVD-ikkunan vasemmalle puolelle

Näet vihreän, plus-merkillä varustetun ympyrän, kun elokuvan pudottaminen on
mahdollista. Pehmeä kehys -päävalikossa tausta, jolle voit pudottaa elokuvan, käsittää
kaiken paitsi pudotusalueen ja paikanpitäjäotsikon.

Kun pudotat elokuvan, valikossa näkyy painike, jonka nimi on sama kuin lisäämäsi
elokuvan. Lisätietoja painikkeen nimen vaihtamisesta on kohdassa ”Painikkeen tekstin
muokkaminen” sivulla 22.

background image

Luku 2

Opi käyttämään iDVD:tä

13

Huomaa:

Jos näet valikossa katkoviivan, kun vedä elokuvan siihen, liikuta osoitinta,

kunnes viiva katoaa, ja pudota elokuva paikalleen vasta sitten. Katkoviiva osoittaa

pudotusalueen

, valikon alueen, johon voit lisätä videoleikkeitä ja valokuvia.

Pudotusalueelle lisätyt videoleikkeet muuttuvat osaksi valikkotaustaa sen sijaan,
että ne toimisivat DVD:llä esitettävinä elokuvina.

Jos et ole tallentanut projektin muutoksia, voit poistaa lisäämäsi elokuvan valitsemalla
Muokkaus > Peru Lisää elokuva. Jos olet jo tallentanut projektin, osoita poistettavaksi
haluamaasi elokuvaan viittaavaa painiketta ja valitse sitten Muokkaus > Leikkaa.

iDVD:ssä on mahdollista luoda kohtausvalikko (kuten myynnissä olevissa DVD-eloku-
vissa), jonka avulla katsojat pääsevät käsiksi elokuvan tiettyihin kohtauksiin. Sinun on
luotava ensiksi kappalemerkit, jolloin kohtausvalikko luodaan automaattisesti. Lisätie-
toja saat iDVD-ohjeista etsimällä hakusanalla ”kappalemerkit”.