iDVD - Vaihe 6:Lisää mediaa pudotusalueille

background image

Vaihe 6: Lisää mediaa pudotusalueille

iDVD:ssä on teemoja, joissa ei ole lainkaan pudotusalueita, teemoja, joissa on useita
pudotusalueita ja jopa teemoja, joissa on valikon taustalla liikkuvia dynaamisia
pudotusalueita. Pudotusalue ei ole painike; se on alue, jolle voit lisätä mediaa
tehdäksesi taustasta kiinnostavamman. Voit sijoittaa pudotusalueelle yksittäisen
kuvan, kuvaesityksen tai elokuvan.

Voit lisätä projektin pudotusalueille minkä tahansa kuvien, videoleikkeiden ja
kuvaesitysten yhdistelmän. Voit myös asettaa piiloon minkä tahansa valikon
pudotusalueet, jolloin ne eivät näy lopullisessa projektissa. Pidä osoitinta valikon päällä
(siten, että mitään painikkeita tai tekstikohteita ei ole valittuina) ja paina Komento (x)-I,
jolloin Valikon tiedot -ikkuna avautuu. Poista sitten valinta Näytä pudotusalueet ja niihin
liittyvät grafiikat -valintaneliöstä. Valikon pudotusalueet katoavat heti näkyvistä.

Pehmeä kehys -päävalikossa on kolme pudostusaluetta, jotka näkyvät päävalikossa
vuorotellen. Niinpä päävalikossa näkyy kullakin hetkellä vain yksi pudotusalue.
Helpoin keino selvittää, kuinka monta pudotusaluetta valikkoon kuuluu, on osoittaa
Pudotusalue-painiketta. Tällöin näkyviin tulee pudotusalue-editori, jossa on valitsin
jokaiselle valikon pudotusalueelle. Voit palata päävalikkoon osoittamalla uudelleen
Pudotusalue-painiketta.

Tässä vaiheessa lisäät sisältöä jokaiseen päävalikon kolmesta pudotusalueesta
käyttäen pudotusalue-editoria. Lisäät yhteen pudotusalueeseen kuvaesityksen.
Se tapahtuu samoin kuin kuvaesityksen luominen, josta kerrotaan kohdassa
”Vaihe 5: Lisää kuvaesitys” sivulla 14.

Median lisääminen pudotusalueille:

1

Osoita Pudotusalue-painiketta. Näkyviin tulee pudotusalue-editori (kuva alla).

Kun työskentelet
pudotusalue-editorissa,
projektisi valikko näkyy
iDVD-ikkunassa.

Pudotusalue-editorissa on
kolme pudotusaluevalitsinta,
mikä tarkoittaa, että tämän
teeman päävalikossa on
kolme pudotusaluetta.

Pudotusalue-painike

background image

Luku 2

Opi käyttämään iDVD:tä

19

2

Osoita Media-painiketta ja osoita sitten Media-osion yläreunassa olevaa Elokuvat-
painiketta.

3

Vedä Elokuvat-osiosta videoleike pudotusalue-editorin ensimmäiseen
pudotusaluevalitsimeen.

Toisin kuin valokuvien kohdalla, videoleikettä ei soviteta pudotusalueeseen, joten osa
siitä leikkautuu todennäköisesti pois.

Huomaa: Ei ole suositeltavaa lisätä pitkää elokuvaa pudotusalueeseen, koska elokuva
voi käyttää paljon tilaa. Lisäksi on epätodennäköistä, että katsoja viipyy valikossa
tarpeeksi kauan aikaa katsoakseen pitkän elokuvan.

4

Voit palata päävalikkoon osoittamalla uudelleen Pudotusalue-painiketta.

Huomaa videoleikkeen ensimmäinen kehys, joka näkyy pudotusalueella.

5

Osoita pudotusaluetta.

Näkyviin tulee elokuvaosio, jossa on liukusäädin leikkeen aloitus- ja lopetuskohdan
asettamiseen. Liukusäätimiä siirtämällä voit muuttaa pudotusalueella näkyvää leikkeen
osaa.

Tämä on helppo tapa lyhentää videoleikettä pudotusalueella.

6

Voit palata pudotusalue-editoriin osoittamalla uudelleen Pudotusalue-painiketta.

7

Osoita Media-osion yläosassa olevaa Kuvat-painiketta.

8

Vedä yksittäinen kuva pudotusalue-editorin toiseen pudotusaluevalitsimeen.

9

Vedä valokuva-albumi tai kuvakansio kuvaluettelosta kolmanteen
pudotusaluevalitsimeen.

Pudotusalueella näkyy albumin tai kansion ensimmäinen kuva.

10

Kaksoisosoita kolmatta pudotusaluevalitsinta.

background image

20

Luku 2

Opi käyttämään iDVD:tä

Tällöin avautuu pudotusalueen kuvaesityseditori. Se muistuttaa kuvaesityseditoria,
jota käytit luodaksesi oman DVD-kuvaesityksesi vaiheessa 5: Lisää kuvaesitys. Näet
miniatyyrikuvat kaikista lisäämistäsi kuvista.

11

Vedä kuvat haluamaasi järjestykseen ja poista ne, joita et halua säilyttää.

Voit myös vetää pudotusalueen valokuvaeditoriin muita kuvia Kuvat-osiosta tai muusta
sijainnista tietokoneelta.

Kun olet saanut kuvat järjestettyä, palaa pudotusalue-editoriin osoittamalla Takaisin-
painiketta.

12

Voit palata päävalikkoon osoittamalla Pudotusalue-painiketta.

13

Näet pudotusalueiden vuorottelun päävalikossa osoittamalla Liike-painiketta.

Kuvat muodostavan ”silmukan” eli toistuvat yhä uudelleen, joten kun olet katsellut
tarpeeksi, osoita Liike-painiketta uudelleen.

14

Tallenna työsi valitsemalla Arkisto > Tallenna.