iDVD - Vaihe 7:Lisää valikkoon tekstiä ja muuta sen ulkoasua

background image

Vaihe 7: Lisää valikkoon tekstiä ja muuta sen ulkoasua

Nyt kun olet lisännyt enemmän sisältöä DVD-projektiin, päävalikon teksti saattaa kaivata
muokkausta. Voit lisätä valikkoon tekstiä ja muuttaa sen kirjasinlajia, kokoa ja väriä sekä
lisätä varjon. Voit myös sijoittaa tekstin uudelleen niin, että se sopii valikkoon paremmin.
Valikkotekstiä (josta käytetään myös käsitettä ”tekstiobjekti”) ei voida osoittaa. Tältä osin
se eroaa painiketeksteistä eli painikkeiden nimistä, koska niitä voidaan osoittaa.

Tässä vaiheessa lisäät aliotsikon, muutat tekstin ulkoasua ja vaihdat tekstin paikkaa
valikossa. Muista, että lisäämäsi teksti voi olla muutakin kuin lyhyitä nimiä ja alaotsikoita.
Voit lisätä esimerkiksi tekijöiden ja esiintyjien luettelon tai muuta sisältöä.

background image

Luku 2

Opi käyttämään iDVD:tä

21

Tekstin muokkaaminen:

1

Varmista, että projektin päävalikko on auki, ja valitse sitten Projekti > Lisää tekstiä.

Valikossa näkyy uusi paikanpitäjäteksti, jossa lukee ”Muokkaa osoittamalla”.

2

Vedä teksti paikalleen otsikon alle.

Jos sinun on siirrettävä pääotsikkoa, jotta teksti mahtuu sen alle, valitse otsikko
osoittamalla sitä kerran ja vedä se sitten uuteen kohtaan. Voit siirtää mitä tahansa
valikon tekstikohdetta valitsemalla ja vetämällä.

3

Korosta paikanpitäjäteksti osoittamalla sitä ja kirjoita sitten alaotsikoksi ”Vuosi
huvittelua”.

Kun osoitat tekstiä, sen alle avautuu paikallissäädin. Voit muuttaa säätimillä tekstin
kirjasinlajia, tyyliä ja kokoa. Toistaiseksi paikallissäätimeen ei kuitenkaan kannata
kiinnittää huomiota.

4

Kun teksti on korostettuna, avaa Tekstin tiedot -ikkuna (kuva alla) painamalla
Komento (x)-I.

Tekstin tiedot -ikkunassa on säätimet kaikenlaiseen tekstin muotoiluun, myös värin
vaihtamiseen ja varjon lisäämiseen tai poistamiseen. Voit vetää sen haluamaasi kohtaan
työpöydälle.

5

Osoita kirjasinlajin ponnahdusvalikkoa ja valitse uusi kirjasinlaji.

6

Pienennä kokoa liukusäätimellä, jotta teksti mahtuu pääotsikon alle.

7

Avaa Värit-ikkuna osoittamalla värisäädintä.

Kokeile Värit-ikkunassa erilaisia värivalintoja. Kun osoitat värejä, valikkoteksti muuttuu
valitun väriseksi. Kun olet löytänyt haluamasi värin, sulje Värit-ikkuna.

8

Lisää tekstiin varjo valitsemalla Varjo-valintaneliö.

9

Sulje Tekstin tiedot -ikkuna.

10

Tallenna työsi valitsemalla Arkisto > Tallenna.

background image

22

Luku 2

Opi käyttämään iDVD:tä

Alla oleva valikko näyttää uuden otsikon ja aliotsikon.

Kaikki televisiot eivät ehkä osaa näyttää valikon koko sisältöä. Voit asettaa valikkoon
reunuksen, joka näyttää televisiossa näkyvän alueen. Tätä aluetta kutsutaan TV-ruudun
alaksi
. Lisätietoja saat iDVD-ohjeista etsimällä hakusanoilla ”TV-ruudun ala”.