iDVD - Stap 1:de filmfragmenten, foto’s en audiobestanden voor deze oefening bij elkaar zoeken

background image

Stap 1: de filmfragmenten, foto's en audiobestanden voor
deze oefening bij elkaar zoeken

Voordat u aan een project begint, gaat u eerst na welke films, foto's en audiobestanden
u wilt gebruiken in uw project en controleert u of deze bestanden de juiste structuur
hebben voor iDVD. Om deze oefening goed te kunnen uitvoeren, hebt u een film, een
aantal foto's en een paar audiobestanden nodig.

De volgende onderdelen hebben automatisch de juiste structuur voor gebruik in iDVD:

Â

Films die in iMovie zijn gemaakt

Om een film uit iMovie te kunnen gebruiken in iDVD, moet u eerst 'Deel' > 'Deel met
andere programma's' in iMovie kiezen. De gedeelde film is vervolgens automatisch
beschikbaar in het filmpaneel in iDVD.

Belangrijk:

Videomateriaal moet met 16-bits-geluid zijn opgenomen om met iDVD

correct op een schijf te kunnen worden gebrand. Raadpleeg de handleiding bij uw
camera voor instructies over de manier waarop u de bitsnelheid en bitdiepte van het
geluid instelt.

Â

Muziekbestanden in de iTunes-bibliotheek

Â

Foto's in de iPhoto-bibliotheek

Als u andere bestanden hebt waarvan u niet zeker weet of ze de juiste structuur
hebben, raadpleegt u iDVD Help en zoekt u op “bestandsstructuren”.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD

7

Via het mediapaneel in iDVD (zie onderstaande afbeelding) hebt u toegang tot
nummers en foto's in uw iTunes- en iPhoto-bibliotheek. Als u audiobestanden en
afbeeldingen niet in iTunes of iPhoto hebt bewaard, maar in mappen elders op de
computer, kunt u deze mappen naar de lijst met foto's of audiobestanden in het
mediapaneel slepen nadat u een project in iDVD hebt geopend.

De films die u in de map 'Films' op de harde schijf hebt bewaard, worden automatisch
in het mediapaneel weergegeven. U kunt ook films uit andere mappen op de harde
schijf naar de lijst met films slepen.

In het voorkeurenvenster van iDVD kunt u andere mappen opgeven waarvan u de
inhoud automatisch wilt laten weergeven in het mediapaneel van iDVD. De films die
in deze mappen zijn opgeslagen, worden automatisch toegevoegd aan de lijst met
films in het mediapaneel. Raadpleeg voor meer informatie iDVD Help en zoek op
“media toevoegen”.

Via deze knoppen
kunt u bepaalde
mediabestanden
openen.

Als u op de knop 'Media'
klikt, hebt u toegang tot
uw films, foto's en
muziek.

background image

8

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD