iDVD - De lay-out van de indelingsweergave wijzigen

background image

De lay-out van de indelingsweergave wijzigen

Met één klik op de knop kunt u de richting van de indelingsweergave wijzigen van
verticaal in horizontaal en omgekeerd.

De lay-out van de indelingsweergave wijzigen

1

Klik op een van de weergaveknoppen in de linkerbenedenhoek van het venster om te
schakelen tussen de horizontale en de verticale lay-out.

2

Klik op het driehoekje van het symbool voor het hoofdmenu.

De indeling wordt vereenvoudigd weergegeven.

3

Klik nogmaals op het driehoekje om de indeling uit te breiden.

4

Sleep de zoomschuifknop onder in het venster naar links of naar rechts om de indeling
meer of minder gedetailleerd weer te geven.

U kunt ook met de horizontale en verticale schuifbalken door de indeling bewegen.
Deze schuifbalken verschijnen wanneer de indeling niet in haar geheel in het dvd-
venster past.