iDVD - Stap 3:een thema voor de dvd kiezen

background image

Stap 3: een thema voor de dvd kiezen

Het totaalbeeld van een dvd-menu en de bijbehorende knoppen wordt een thema
genoemd. Het thema wordt onder andere bepaald door de kleuren en grafische
elementen die in het menu worden gebruikt, het lettertype, de lettergrootte en de
vorm van de menuknoppen. Een themaset is een verzameling menuontwerpen die
bij elkaar passen, zodat de submenu's samen een eenheid vormen.

U kunt een van de kwalitatief hoogstaande thema's gebruiken die bij iDVD worden
geleverd. U kunt ook een van de iDVD-thema's als basis gebruiken, het thema
aanpassen en het als een favoriet bewaren voor gebruik in andere projecten. In dit
gedeelte van de oefening leert u hoe u met een bestaand iDVD-thema begint en
onderdelen ervan aanpast.

Opmerking:

Voor dit gedeelte van de oefening wordt gebruikgemaakt van het thema

'Diffuus'. Het is verstandig als u hetzelfde thema gebruikt, zodat u de stappen
gemakkelijk kunt volgen. Nadat u de oefening hebt voltooid, kunt u met hetgeen u
geleerd hebt een ander thema kiezen en andere wijzigingen uitvoeren voordat u de
dvd brandt.

Het thema voor het dvd-menu kiezen

1

Klik op de knop 'Thema's' onder in het iDVD-venster.

Het themapaneel wordt rechts in het iDVD-venster geopend.

2

Scrol omhoog of omlaag om alle thema's te bekijken.

3

Kies '7.0-thema's' uit het venstermenu in het themapaneel en scrol omlaag totdat u het
thema 'Diffuus' ziet.

4

Klik op het driehoekje naast het thema om alle menusjablonen van de themaset
'Diffuus' weer te geven.

5

Klik op 'Basis' om de themaset voor uw project te selecteren.

Na enkele ogenblikken wordt het menu gewijzigd in het thema dat u hebt geselecteerd.
De titel op het scherm verandert in de naam van het thema dat u hebt gekozen.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD

11

Bij het thema 'Diffuus' wordt, net als bij veel andere iDVD-thema's, standaard
gebruikgemaakt van het breedbeeldformaat (16:9). U kunt overschakelen naar het
standaardformaat (4:3) door 'Project' > 'Schakel over naar standaard (4:3)' te kiezen.

Opmerking:

Nadat u een menu hebt gewijzigd, kunt u het bewaren als een aangepast

thema. In het themapaneel verschijnt het aangepaste thema onder 'Favorieten'. U kunt
dit thema net als elk ander thema voor toekomstige projecten gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen van thema's iDVD Help en zoek
op “thema”.

Via dit venstermenu kunt
u een themaset kiezen.

Om alle menusjablonen

van deze themaset

weer te geven, klikt

u op het driehoekje.

background image

12

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD