iDVD - De menutitel bewerken

background image

De menutitel bewerken

Als u een nieuw project in iDVD aanmaakt, heeft het hoofdmenu van uw project een
standaardtitel die overeenkomt met de naam van het menuthema. U kunt de titel van
uw iDVD-project heel eenvoudig wijzigen.

De titel wijzigen

1

Klik dubbel op de titel, waardoor de tekst wordt gemarkeerd. Onder de titel verschijnt
een bewerkingsvenster (zie onderstaande afbeelding).

2

Typ 'Vakantie' in plaats van de bestaande titel.

background image

14

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD

3

Wijzig eventueel met behulp van de regelaars in het bewerkingsvenster het lettertype,
de stijl en de lettergrootte van de titeltekst.

Raadpleeg voor meer informatie over het wijzigen van schermtekst “Stap 7: menutekst
toevoegen en de weergave ervan wijzigen” op pagina 21.