iDVD - Een overgang tussen foto’s toevoegen

background image

Een overgang tussen foto's toevoegen

iDVD bevat een aantal overgangsstijlen die u in uw diavoorstelling kunt gebruiken,
zodat de foto's naadloos achter elkaar worden weergegeven.

Een overgang toevoegen

1

Klik op het venstermenu 'Overgang' en probeer verschillende overgangen in het menu
uit tot u tevreden bent over het resultaat.

Via het fotopaneel kunt u
foto's aan uw diavoorstelling
toevoegen.

background image

16

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD

Als een van de pijlen aan de rechterkant van het venstermenu 'Overgang' is
gemarkeerd tijdens het maken van een selectie, kunt u een richting kiezen voor de
overgang. Klik op een van de pijlen om een richting te selecteren.

Om een voorvertoning van de overgang te bekijken, klikt u op de knop 'Voorvertoning'
(zie onderstaande afbeelding). De iDVD-afstandsbediening verschijnt. Deze werkt
precies zoals een standaardafstandsbediening. Met de regelaars kunt u op de knoppen
klikken en naar alle menu's in uw project navigeren.

2

Klik op de knop 'Instellingen' en breng eventuele andere creatieve wijzigingen aan met
behulp van de regelaars in het bewerkingsvenster van de diavoorstelling.

 Schakel het aankruisvak 'Herhaal diavoorstelling' in om de diavoorstelling telkens te

herhalen.

 Schakel het aankruisvak 'Toon navigatiepijlen' in om de navigatiepijlen in de

diavoorstelling weer te geven. Deze pijlen zijn niet functioneel. Ze dienen alleen als
visueel hulpmiddel zodat gebruikers met de regelaars op hun afstandsbediening de
diavoorstelling kunnen afspelen.

 Schakel het aankruisvak 'Voeg afbeeldingsbestanden toe aan dvd-rom' in om kopieën

van de originele foto's aan het dvd-romgedeelte van de schijf toe te voegen. Als u
deze optie inschakelt, kunnen anderen een kopie van uw foto's van de dvd naar hun
eigen computer downloaden.

Opmerking: Het toevoegen van bestanden aan het dvd-romgedeelte van de schijf
neemt ruimte in beslag die u mogelijk voor uw project nodig hebt. Kies 'Project' >
'Projectinfo' om de grootte van uw project te controleren terwijl u werkt. Naast de
bronmeter 'Capaciteit' kunt u zien hoeveel ruimte u hebt gebruikt.

 Schakel het aankruisvak 'Toon titels en opmerkingen' in om de titel en opmerkingen

onder afbeeldingen te tonen. Om titels en opmerkingen toe te voegen, klikt u op de
tekst onder de miniatuurafbeelding in het bewerkingsvenster van de diavoorstelling
en typt u in het tekstveld dat verschijnt.

Hier kunt u een
overgangsstijl voor uw
project kiezen.

Om de verschillende overgangen te
bekijken, klikt u op de knop
'Voorvertoning'.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD

17