iDVD - Stap 7:menutekst toevoegen en de weergave ervan wijzigen

background image

Stap 7: menutekst toevoegen en de weergave ervan wijzigen

Nu u meer materiaal aan het dvd-project hebt toegevoegd, kunt u de weergave
van de tekst in het hoofdmenu aanpassen. U kunt tekst aan het menu toevoegen,
het lettertype, de lettergrootte en de kleur wijzigen en schaduw toevoegen. U kunt
tekst ook verplaatsen, zodat deze beter in het menu past. Menutekst, ook wel een
'tekstobject' genoemd, is tekst waarop niet geklikt kan worden. Dit in tegenstelling
tot knoptekst of knoplabels, waarop wel geklikt kan worden.

In deze stap voegt u een ondertitel toe, wijzigt u het uiterlijk van de tekst en verplaatst
u de tekst in het menu. De tekst die u toevoegt, hoeft niet beperkt te blijven tot korte
titels en subkoppen. U kunt bijvoorbeeld blokken tekst voor de aftiteling en ander
materiaal toevoegen.

De tekst wijzigen

1

Open het hoofdmenu van het project en kies 'Project' > 'Voeg tekst toe'.

De plaatsaanduidingstekst 'Klik om te wijzigen' verschijnt in het menu.

2

Sleep de tekst naar de gewenste positie onder de titel.

Als u de hoofdtitel wilt verplaatsen om de ondertitel eronder te kunnen plaatsen,
selecteert u de titel door er eenmaal op te klikken en sleept u deze vervolgens naar
een andere locatie. U kunt elk tekstobject in het menu selecteren en slepen om het te
verplaatsen.

3

Klik op de plaatsaanduidingstekst om deze te markeren en typ vervolgens 'Een jaartje
ertussenuit' als subtitel.

Wanneer u op de tekst klikt, verschijnt er onder de tekst een bewerkingsvenster. Met
de regelaars in dit venster kunt u het lettertype, de stijl en de lettergrootte wijzigen.
Voorlopig moet u dit venster echter negeren.

4

Markeer de tekst en druk op Command (x) + I om het venster 'Tekstinfo' te openen
(zie onderstaande afbeelding).

background image

22

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD

Het venster 'Tekstinfo' bevat regelaars waarmee u alle aspecten van de tekst kunt
wijzigen, zoals de kleur. Ook kunt u in dit venster een schaduw aan de tekst toevoegen.
U kunt dit venster naar elke gewenste plaats op uw bureaublad slepen.

5

Klik op het venstermenu voor het lettertype en kies een ander lettertype.

6

Kies met de regelaar voor tekstgrootte een kleinere tekstgrootte, zodat de ondertitel
onder de hoofdtitel past.

7

Klik op het kleurenvak om het venster 'Kleuren' te openen.

Probeer verschillende instellingen in het venster 'Kleuren' uit. Als u op een kleur klikt,
wordt de tekstkleur in het menu gewijzigd in de kleur die u hebt geselecteerd. Als de
kleur naar wens is, sluit u het venster 'Kleuren'.

8

Schakel het aankruisvak 'Schaduw' in om een schaduw aan de tekst toe te voegen.

9

Sluit het venster 'Tekstinfo'.

10

Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.

In het onderstaande menu worden de nieuwe titel en ondertitel getoond.

Op sommige televisietoestellen kunnen mogelijk niet alle onderdelen van het menu
worden weergegeven. U kunt een kader over het menu plaatsen om te zien wat op het
televisiescherm wordt weergegeven. Dit wordt het tv-weergavegebied genoemd.
Raadpleeg voor meer informatie iDVD Help en zoek op “tv-weergavegebied”.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iDVD

23