iDVD - Voordat u begint

background image

Voordat u begint

Druk dit document af voordat u begint, zodat u de oefening gemakkelijker kunt
uitvoeren.

Voor veel taken die in deze oefening (en in iDVD Help) worden beschreven, moet
u menucommando's kiezen. Deze worden als volgt weergegeven:

Kies 'Wijzig' > 'Kopieer'.

De eerste term na ' Kies' is de naam van een menu in de menubalk van iDVD. De term
(of de termen) volgend op het punthaakje is het commando dat u uit het
desbetreffende menu moet kiezen.

U hoeft de oefening niet in één keer uit te voeren. U kunt uw werk op elk gewenst
moment bewaren en er later mee doorgaan. Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te
bewaren.