iDVD - Hvis du vil ha mer hjelp

background image

Hvis du vil ha mer hjelp

Det finnes flere ressurser du kan bruke for å få mer hjelp med å bruke iDVD:
 Det skjermbaserte hjelpsystemet: iDVD leveres med et innebygd hjelpsystem. Når

iDVD er åpent, velger du Hjelp > iDVD Hjelp. Når Hjelp-siden åpnes, skriver du inn et
ord eller en setning i søkefeltet øverst på siden eller klikker på et av emneområdene
for å få detaljerte instruksjoner om hvordan du utfører bestemte oppgaver.

 Opplæringsvideoer: Disse korte opplæringsvideoene demonstrerer hvordan du

utfører vanlige oppgaver i iDVD. For å få tilgang til dem, velger du Hjelp >
Videoopplæring. (Opplæringsvideoene er ikke tilgjengelige på alle språk.)

 Supportwebstedet for iDVD (www.apple.com/no/support/idvd): Her finner du

nyttige diskusjonsgrupper i tillegg til programvareoppdateringer og detaljert
informasjon om hvordan du kan løse problemer.

background image

www.apple.com/ilife/idvd

©

2007 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, Final Cut, Final Cut Pro, iDVD, iLife, iMovie, iPhoto, iSight, iTunes,
QuickTime og SuperDrive er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
GarageBand er et varemerke for Apple Inc.

H019-0848 06/2007