iDVD - Trinn 1:Finn fram til filmene, bildene og lydfilene du skal bruke i opplæringsprosjektet

background image

Trinn 1: Finn fram til filmene, bildene og lydfilene du skal
bruke i opplæringsprosjektet

Før du starter på prosjektet, forsikre deg om at du vet hvilke filmer, bilder og lydfiler
du vil bruke i prosjektet, og kontroller at de er i riktig format for iDVD. I dette
opplæringsprosjektet bør du har klar til bruk én film, en del bilder og noen få lydfiler.

Disse objektene er automatisk i riktig format for bruk i iDVD:

Â

Filmer som er laget i iMovie

Hvis du vil bruke en iMovie-film i iDVD, må du først velge Deling > «Del med andre
programmer» i iMovie. Den delte filmen blir da automatisk tilgjengelig i Filmer-
panelet i iDVD.

Viktig:

Videoopptak må være tatt opp med 16-bits lyd for å kunne brennes på plate

ved hjelp av iDVD. Slå opp i dokumentasjonen for kameraet ditt å finne mer
informasjon om bitfrekvens og dybde..

Â

Lydfiler i iTunes-biblioteket

Â

Bilder i iPhoto-biblioteket

Hvis du har andre filer du er usikker på filformatet for, åpner du iDVD Hjelp og søker
etter «filformater».

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

7

I Medier-panelet i iDVD, som vises nedenfor, har du tilgang til sanger og bilder i iTunes-
og iPhoto-biblioteket. Hvis du har lyd- og bildefiler i mapper utenfor iTunes og iPhoto,
kan du flytte mappene til listen med bilder eller lydfiler i Medier-panelet etter at du har
åpnet et prosjekt i iDVD.

Filmer som er arkivert i Filmer-mappen på harddisken, dukker automatisk opp i Medier-
panelet. Du kan også flytte filmer fra andre mapper på harddisken til filmlisten.

I iDVD-valg kan du angi andre mapper med innhold som du vil at skal vises automatisk
i Medier-panelet i iDVD. Filmer som er arkivert i disse mappene, legges automatisk til i
filmlisten i Medier-panelet. Søk etter «legg til medier» i iDVD Hjelp hvis du vil vite mer
om hvordan du gjør dette.

Klikk på disse
knappene for
å finne ulike typer
mediefiler.

Klikk på Medier-knappen
for å få tilgang til filmer,
bilder og musikk.

background image

8

Kapittel 2

Lær om iDVD