iDVD - Endre retning på kartvisningen

background image

Endre retning på kartvisningen

Du kan veksle mellom vertikal og horisontal kartvisning med å trykke på en knapp.

Slik endrer du retning på kartvisningen:

1

Klikk på visningsknappene nederst til venstre i vinduet for å veksle mellom horisontal
og vertikal kartvisning.

2

Klikk på visningstrekanten til hovedmenysymbolet.

Menyen trekkes sammen slik at kartet blir enklere.

3

Klikk på visningstrekanten en gang til for å utvide kartet.

4

Flytt zoomskyveknappen nederst i vinduet til venstre eller høyre for å justere hvor
detaljert kartvisningen er.

Du kan også bruke det horisontale og vertikale rullefeltet, som vises når ikke hele kartet
får plass i DVD-vinduet, til å bevege deg i kartet.