iDVD - Legge til en film med automatisk avspilling

background image

Legge til en film med automatisk avspilling

Du kan også bruke kartvisning til å legge til en film med automatisk avspilling i et
prosjekt. Filmer med automatisk avspilling spilles av med en gang DVDen settes inn i
spilleren, før hovedmenyen vises.

Visningsknapper

Visningstrekant for

scenevalgmenyen

Zoomskyveknapp

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

29

En film med automatisk avspilling kan være video eller en lysbildeserie. Du kan for
eksempel lage lysbilder med en innledning eller rulletekst som vises før DVD-menyen
kommer på skjermen. En lysbildeserie kan bestå av ett enkelt bilde når du bruker den
som film med automatisk avspilling.

Slik legger du til du en film med automatisk avspilling:

1

Finn det grå prosjektsymbolet øverst i kartet.

2

Klikk på Medier-knappen, og klikk på Bilder eller Filmer for å velge innholdet du vil
legge til.

Husk at hele filmen du legger til, spilles av før DVD-menyen vises, så det kan være lurt
å legge til en kort film.

3

Flytt filmen eller bildene til prosjektsymbolet.

Hvis du legger til et album, spilles det av som en lysbildeserie. Dobbeltklikk på
prosjektsymbolet for å åpne Autoavspilling av lysbilder-redigering, som er det samme
som DVD-lysbilderedigering. Her kan du angi lysbildevarighet, overgang og andre
innstillinger og til og med legge til et lydspor.

4

Klikk på Forhåndsvisning-knappen for å spille av filmen med automatisk avspilling som
du har lagt til. Når du er ferdig, klikker du på Exit-knappen på DVD-fjernkontrollen.

5

Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Slik fjerner du en film med automatisk avspilling:

m

Flytt filmen ut av prosjektsymbolet, eller klikk på prosjektsymbolet og trykk deretter på
slettetasten på tastaturet. Filmen med automatisk avspilling forsvinner i en sky av røyk.

Prosjektsymbolet forsvinner ikke når du fjerner en film med automatisk avspilling, så du
kan flytte en annen film eller et fotoalbum til prosjektsymbolet for å opprette en ny film
med automatisk avspilling.

Du kan utføre mange endringer i prosjektet i kartvisning. Hvis du vil vite mer om dette,
søker du etter «Redigere i kartvisning» i iDVD Hjelp.

Prosjektsymbol

Visningstrekant

background image

30

Kapittel 2

Lær om iDVD