iDVD - Trinn 11:Brenn en DVD

background image

Trinn 11: Brenn en DVD

Nå er du ferdig med iDVD-prosjektet, og du er straks klar til å utføre det siste trinnet,
som er å brenne det på en DVD-plate. Det er fremdeles noen ting du må gjøre for å
sikre at resultatet blir bra. I dette trinnet skal du kontrollere størrelsen på prosjektet i
Prosjektinfo-vinduet, søke etter feil ved hjelp av DVD-kartet og kontrollere kvalitet og
status på kodingen.