iDVD - Brenne prosjektet på DVD

background image

Brenne prosjektet på DVD

Når du er ferdig med iDVD-prosjektet, kan du brenne det på en DVD som kan vises
på en TV eller på en datamaskin som har en stasjon som kan lese DVDer. Vent med
å brenne platen til du er helt sikker på at prosjektet er ferdig. Du kan bruke følgende
medietyper for å brenne en plate i iDVD:
 DVD-R:Kan bare brukes én gang

Denne mediatypen anbefales for iDVD fordi den er kompatibel med de fleste
DVD-spillere og datamaskiner. Denne typen plater har plass til omtrent 4,38 GB.

 DVD+R:Kan bare brukes én gang

Denne typen plater har plass til omtrent 4,38 GB.

 DVD-RW:Kan brukes flere ganger

RW betyr «rewritable», altså at den kan skrives over flere ganger. Denne typen plater
har plass til omtrent 4,38 GB.

 DVD+RW:Kan brukes flere ganger

Denne typen plater har plass til omtrent 4,38 GB. Ikke alle DVD-spillere kan spille av
denne typen plater.

 DVD+R DL (Double Layer): Disse platene har plass til nesten dobbelt så mye innhold

som en ett-lagsplate, men kan ikke spilles av på eldre DVD-spillere.

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

33

Slik brenner du en DVD:

m

Klikk på Brenn-knappen (vist nedenfor). Sett inn en tom plate i maskinens SuperDrive-
stasjon eller en ekstern brenner når du blir bedt om det.

iDVD brenner platen.

Hvor lang tid det tar å brenne en DVD, avhenger av hvor mye video den inneholder og
hvor rask datamaskinen er. Avhengig av hvor stort og komplekst prosjektet er, kan det
ta noen få timer eller opptil flere timer.

Mens brenningen av prosjektet pågår, viser en framdriftsdialogrute hvilken av de fem
stadiene i brenneprosessen som er i gang:Forberedelser, Behandling av menyer,
Behandling av lysbildeserier, Behandling av filmer og Brenning.

Hvis du ikke kan brenne DVDen med en gang, eller hvis du vil flytte prosjektet til en
annen datamaskin, kan du arkivere prosjektet som en diskfil. Hvis du vil vite mer om
dette, søker du etter «arkivere et prosjekt» og «arkivere et prosjekt som diskfil» i iDVD
Hjelp.