iDVD - Kontroller at det ikke er feil i prosjektet

background image

Kontroller at det ikke er feil i prosjektet

Hvis du begynner å brenne prosjektet uten å kontrollere det først, vises en dialogrute
med informasjon om eventuelle feil i prosjektet. Dermed unngår du å lage en DVD som
ikke kan spilles. Det er imidlertid lurt å kontrollere at det ikke finnes feil før du begynner
å brenne en plate.

Den mest grundige metoden for å kontrollere at prosjektet fungerer som det skal, er å
klikke på Forhåndsvisning-knappen og bruke iDVD-fjernkontrollen til å klikke på alle
knappene, vise alle menyene og vise alle videoene og lysbildeseriene. Hvis prosjektet er
veldig stort, kan dette ta lang tid. Det går raskere å ta en stikkprøve av prosjektet med
hjelp av kartvisning.

background image

32

Kapittel 2

Lær om iDVD

Slik kontrollerer du om det er feil:

1

Klikk på Kart-knappen for å se prosjektet i kartvisning.

2

Se etter advarselsymboler som det nedenfor (de ser ut som gule vikepliktskilt). Disse
symbolene viser at du har et problem med en meny eller med medier du har lagt til
i prosjektet.

3

Plasser markøren over symbolet for å vise en beskrivelse av feilen.

4

Gjør de nødvendige endringene, og gå tilbake til kartvisning for å kontrollere at
advarselsymbolet er borte.

5

Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.