iDVD - Kontrollere prosjektfiler

background image

Kontrollere prosjektfiler

Alle objektene du har lagt til prosjektet, vises i Medier-delen av vinduet sammen med
banen til plasseringen på harddisken eller annen plassering. Hvis tabellen ikke vises
nedenfor «Medier», klikker du på visningstrekanten for å vise den.

I Type-kolonnen ser du om objektet er en bildefil, lydfil eller videofil. Hvis det er en hake
i Status-kolonnen, betyr det at objektet ligger på den plasseringen banen viser til, og er
tilgjengelig for iDVD. Hvis du flyttet filen fra den opprinnelige plasseringen, ser du med
en gang at den er borte fordi hakemerket også er borte. Dette betyr at iDVD ikke har
tilgang til filen. Hvis et objekt ikke befinner seg på den opprinnelige plasseringen, kan
du gjøre ett av følgende:

 Finn fram til objektet på harddisken eller en tilkoblet tjener, og flytt det tilbake til den

opprinnelige plasseringen.

 Fjern knappen som er koblet til objektet.
 Finn filen når du blir bedt om det neste gang du åpner prosjektet.