iDVD - Kontrollere Prosjektinfo-vinduet

background image

Kontrollere Prosjektinfo-vinduet

DVD-prosjekter kan ta mye plass på harddisken, og det er nyttig å vite når du må lage
mer plass. I tillegg har en DVD-plate begrenset lagringsplass. Hvis du følger med på
prosjektstørrelsen underveis mens du jobber med prosjektet, er det lettere å passe på
at alt får plass.

I Prosjektinfo-vinduet (vist nedenfor) finner du både denne og annen informasjon.

Slik kontrollerer du prosjektets størrelse:

m

Velg Prosjekt > Prosjektinfo.

 Den totale størrelsen på prosjektet, i avspillingstid (i minutter) og størrelse (i gigabyte),

vises nedenfor Kapasitet-måleren, helt til høyre.

 Kapasitet-måleren, viser hvor mye av den totale størrelsen til prosjektet de enkelte

elementene utgjør. Fargebåndene viser hvor stor del av prosjektet de enkelte
elementene utgjør.

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

31

 Tallene nedenfor DVD-ROM, Lysbildeserier, Menyer og Filmer viser hvor mye plass

(i gigabyte) de forskjellige elementene bruker. Når du klikker på disse tallene, vises
informasjon om hvor mange av disse objektene du har brukt i prosjektet, og hvor
mange spor de bruker. Du kan ha opptil 99 spor i et iDVD-prosjekt.

DVD-ROM gjelder innholdet du angitt at skal legges til i DVD-ROM-delen av den
brente DVDen. Avspillingstiden og størrelsesinformasjonen nedenfor Menyer viser den
totale varigheten til alle menyene i prosjektet. Du kan totalt ha opptil 15 minutter med
bevegelse, for eksempel video på knapper eller i bakgrunnen, i menyene. Du kan ha
opptil 99 menyer i et prosjekt.

Generelt har mengden innhold i DVD-prosjektet innvirkning på kvaliteten på den brente
DVDen, avhengig av hvilken kodingsinnstilling du har valgt. Den hvite pilen i Kapasitet-
måleren viser kvaliteten på den brente DVDen. Kvaliteten er best i den venstre (grønne)
delen av Kvalitet-måleren.