iDVD - Trinn 2:Opprett et nytt prosjekt

background image

Trinn 2: Opprett et nytt prosjekt

Når musikken, filmene og bildene du skal bruke, er i riktig format og plassert slik at du
har enkel tilgang til dem, er du klar til å gå i gang.

Slik starter du et nytt iDVD-prosjekt:
Â

Hvis iDVD ikke er åpent, klikker du på programsymbolet for iDVD i Dock. Klikk på
knappen «Opprett et nytt prosjekt» i åpningsdialogruten som vises nedenfor.

Â

Hvis åpningsdialogruten ikke vises, velger du Arkiv > Ny. Velg hvor du vil arkivere
det nye prosjektet, og klikk deretter på Opprett.

Hvis du allerede har opprettet et prosjekt, er det mulig at iDVD-vinduet åpnes med en
animert meny og musikk. Klikk på Bevegelse-knappen, som vises nedenfor, hvis du vil
stoppe animasjonen og lyden.