iDVD - Angi kvaliteten på kodingen

background image

Angi kvaliteten på kodingen

iDVD må «kode» informasjonen i prosjektet før den brennes på en plate. Det kan være
lurt å velge en kodingsinnstilling før du begynner på prosjektet. Du har tre alternativer,
og valget påvirker kvaliteten på det ferdige prosjektet og hvor lang tid
kodingsprosessen vil ta.

Med Magic iDVD trenger
du bare å velge et tema og
filmene du vil ha med, så
tar iDVD seg av resten.

Med OneStep DVD kan du
kopiere opptak fra
kameraet direkte til en
DVD.

Bevegelse-knappen

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

9

Slik angir du kvaliteten på kodingen:

m

Velg iDVD > Valg, og klikk deretter på Prosjekter. Velg en av kodingsinnstillingene.

Hvis du velger Beste ytelse, koder iDVD videoinnholdet i bakgrunnen mens du arbeider
på prosjektet i stedet for å vente til du skal brenne det. Dette korter ned tiden det tar å
lage en ferdig DVD, betraktelig. Dette er et godt valg hvis prosjektet har en varighet på
én time eller mindre (på en ett-lagsplate). Du blir fortere ferdig med prosjektet, og
kodingskvaliteten blir meget bra for denne mengden video.

Høy kvalitet er det beste valget for større prosjekter som er på mellom én og to timer
(på en ett-lagsplate). Med denne innstillingen velger iDVD den beste bitfrekvensen for
den mengden data du skal ha plass til på platen. Denne innstillingen «klemmer» inn
alle dataene på en plate med en bithastighet som sikrer en høy videokvalitet. Fordi
iDVD ikke koder i bakgrunnen med denne innstillingen, tar det lenger tid å brenne
platen. Kodingsprosessen starter når du brenner DVDen, i stedet for mens du arbeider
med prosjektet.

Koding med Profesjonell kvalitet bruker avansert teknologi for å kode videoen, slik at
du får den beste mulige kvaliteten på videoen på den brente DVDen. I likhet med Høy
kvalitet-innstillingen begrenser koding med Profesjonell kvalitet lengden på prosjektet
til omtrent to timer hvis du brenner på en ett-lagsplate. Denne innstillingen bruker
omtrent dobbelt så lang tid på å kode et prosjekt som Høy kvalitet-innstillingen. Bruk
denne innstillingen hvis du har god tid.

I siste instans er kvaliteten på DVDen avhengig av kvaliteten på kildematerialet. Filmer
med lav oppløsning, for eksempel QuickTime-filmer som er lastet ned fra Internett eller
VHS-video, vil gi dårligere kvalitet enn video som er tatt opp med et DV- eller HDV-
videokamera og redigert med videoredigeringsprogramvare som iMovie, Final Cut
Express eller Final Cut Pro.

iDVD er som standard
satt til riktig modus for
regionen din. PAL-
formatet brukes i de
fleste europeiske land.

Velg en
kodingsinnstilling
før du legger til en
film i prosjektet.

background image

10

Kapittel 2

Lær om iDVD