iDVD - Trinn 4:Legg til en film

background image

Trinn 4: Legg til en film

Etter at du har valgt et tema, kan du legge til én eller flere filmer og annet innhold
i iDVD-prosjektet. I dette trinnet skal du legge til en film.

Når du flytter en film til en meny, legger iDVD automatisk til en knapp i menyen som
brukere kan klikke på for å starte filmen. Knappen får en etikett med filmens navn, men
du kan endre dette.

Slik legger du til en film:

1

Klikk på Medier-knappen.

2

Klikk på Filmer-knappen øverst i Medier-panelet (vist nedenfor).

3

Marker Filmer-mappen eller en annen mappe som inneholder filmer.

Miniatyrbilder av filmene i mappen vises i den nedre halvdelen av panelet.

4

Flytt et filmminiatyrbilde til menybakgrunnen til venstre i iDVD-vinduet.

Du kan slippe opp museknappen når du ser en grønn sirkel med et plusstegn. I menyen
Myk ramme – hoved hvor du kan slippe filmen, er alt klar bortsett fra slippsonene og
den midlertidige teksten.

Når du slipper filmen, vises det en knapp på menyen som har samme navn som filmen
du har lagt til. Du finner ut hvordan du endrer knappenavnet i «Redigere knappetekst»
på side 22.

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

13

Merk:

Hvis det dukker opp stiplete linjer i menyen når du flytter filmen, må du flytte

markøren til de stiplete linjene forsvinner før du slipper filmen. Stiplete linjer angir en

slippsone

. Dette er områder hvor du kan legge til videoklipp og bilder. Videoklipp som

legges til i en slippsone, blir en del av menybakgrunnen og ikke en av hovedfilmene på
DVDen.

Hvis du ikke har arkivert endringene i prosjektet, kan du slette en film du har lagt til, ved
å velge Rediger > Angre Legg til film. Hvis du allerede har arkivert prosjektet, klikker du
på knappen som er koblet til filmen du fjerne, og velger Rediger > Klipp ut.

Med iDVD har du mulighet til å opprette en scenevalgmeny, som du ofte finner på
DVDer som er i salg. Scenevalgmenyen gjør det mulig for de som skal se DVDen, å gå
direkte til bestemte scener i filmen. Du må først opprette kapittelmarkører i filmen.
Disse genererer automatisk en scenevalgmeny. Hvis du vil vite mer om dette, søker du
etter «kapittelmarkører» i iDVD Hjelp.