iDVD - Endre menytittelen

background image

Endre menytittelen

Når du oppretter et nytt prosjekt i iDVD, har hovedmenyen i prosjektet en
standardtittel som er navnet på menytemaet. Det er enkelt å endre tittelen på et
iDVD-prosjekt.

Slik endrer du tittelen:

1

Dobbeltklikk på tittelen slik at teksten markeres. Et lokalt redigeringsverktøy (vist
nedenfor) vises under teksten.

2

Skriv inn «Ferier» i stedet for standardtittelen.

3

Hvis du vil, kan du ved hjelp av det lokale redigeringsverktøyet endre skriftsnitt, stil og
størrelse for tittelteksten.

Du lærer mer om hvordan du kan endre teksten på skjermen i «Trinn 7: Legg til og
endre utseendet på menytekst» på side 20.

background image

14

Kapittel 2

Lær om iDVD