iDVD - Trinn 5:Legg til en lysbildeserie

background image

Trinn 5: Legg til en lysbildeserie

Å legge inn en lysbildeserie på serien, er en flott måte å forbedre DVDen på og vise fram
bildene dine. Du kan bruke en lysbildeserie som du har laget i iPhoto, eller du kan bruke
iDVD til å lage en lysbildeserie av en gruppe bilder.

Du kan til og med opprette en DVD som ikke inneholder filmer i det hele tatt, men kun
bilder du har lagt i én eller flere lysbildeserier. Avhengig av mengden annet innhold på
DVDen og størrelsen på bildene, kan en DVD inneholde opptil 9801 bilder.

I dette trinnet skal du lage en lysbildeserie av bilder og filmer i iDVD og legge til et
lydspor.

Slik lager du en lysbildeserie i iDVD:

1

Hvis hovedmenyen ikke vises, klikker du på Tilbake-knappen i scenevalgmenyen for
å gå tilbake til hovedmenyen.

2

Klikk på Legg til-knappen nederst i iDVD-vinduet, og velg Legg til lysbildeserie fra
lokalmenyen.

En knapp med teksten «Min lysbildeserie» vises i menyen. Det er mulig at denne
knappen vises for langt fra filmknappen. Vi kommer tilbake til dette senere. Du lærer
om hvordan du flytter knapper i «Endre form på knapper» på side 23.

Dobbeltklikk sakte på Min lysbildeserie for å markere teksten, og skriv inn Mine bilder.

Hvis du vil endre teksten, gjør du det ved hjelp av det lokale redigeringsverktøyet.

3

Klikk utenfor tekstområdet for å oppheve markeringen av teksten, og dobbeltklikk på
Mine bilder-knappen for å åpne lysbilderedigering.

iDVD-vinduet endres automatisk til å vise Bilder-panelet.

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

15

Lysbilderedigering (vist nedenfor) er en blank skjerm med teksten «Flytt bilder hit».

4

Flytt bilder ett om gangen eller i grupper fra Bilder-panelet til lysbilderedigering.

Du kan til og med flytte et helt album til lysbilderedigering.

Hvis du ikke har importert noen bilder til iPhoto, vises ingen bilder i denne listen. Du
kan når som helst åpne iPhoto og importere bilder, eller du kan flytte bilder fra andre
plasseringer på harddisken direkte til lysbilderedigering.

5

Ordne bildene i den rekkefølgen du vil at de skal vises.

Flytt bildene i lysbilderedigering for å endre rekkefølgen på dem. Hvis du vil slette
bilder, markerer du bildene du vil slette, og trykker deretter på slettetasten på
tastaturet.