iDVD - Legge til en overgang mellom bilder

background image

Legge til en overgang mellom bilder

iDVD inneholder en rekke overganger du kan bruke i lysbildeserier, slik at du får en jevn
overgang fra ett bilde til et annet.

Slik legger du til en overgang:

1

Klikk på Overgang-lokalmenyen, og eksperimenter med overgangene i menyen til du
finner en som du har lyst til å bruke.

Hvis en av pilene til høyre for Overgang-lokalmenyen markeres når du velger en
overgang, kan du velge en retning for overgangen. Klikk på en av pilene for å velge
en retning.

Legg til bilder i
lysbildeserien fra
Bilder-panelet.

background image

16

Kapittel 2

Lær om iDVD

Hvis du vil forhåndsvise overgangen, klikker du på Forhåndsvisning-knappen (vist
nedenfor). iDVD-fjernkontrollen vises. Den fungerer som en vanlig fjernkontroll, og du
kan bruke kontrollene til å klikke på knapper og navigere til alle menyene i prosjektet.

2

Klikk på Innstillinger-knappen, og angi flere kreative innstillinger i lysbilderedigering:

 Velg «Lysbilder i sløyfe» hvis du vil at lysblideserien skal gjentas kontinuerlig.
 Velg «Vis navigeringspiler» for å vise navigeringspiler i lysbildeserien. Disse pilene er

ikke funksjonelle. De er en visuell påminnelse til brukeren om at det er mulig å bruke
kontrollene på fjernkontrollen for å gå videre i lysbildeserien.

 Velg «Legg bildefiler på DVD-ROM» hvis du vil legge kopier av originalbildene på

DVD-ROM-delen av platen. Dette gir brukeren mulighet til å overføre kopier av
bildene fra DVDen til sin egen datamaskin.

Merk: Når du legger til filer på DVD-ROM-delen av platen, bruker du plass som det er
mulig at du trenger til prosjektet. Du kan kontrollere størrelsen på prosjektet mens du
arbeider ved å velge Prosjekt > Prosjektinfo. Ved siden av kapasiteten der du hvor mye
plass du har brukt.

 Velg «Vis titler og kommentarer» hvis du vil vise tittelen og teksten under bildene.

Du legger til titler og kommentarer ved å klikke på teksten nedenfor miniatyrbildene
i lysbilderedigering og skrive inn tekst i feltene som vises.