iDVD - Trinn 6:Legg til medier i slippsoner

background image

Trinn 6: Legg til medier i slippsoner

iDVD-temaer kan være uten slippsoner, ha flere slippsoner eller til og med ha dynamiske
slippsoner som beveger seg i bakgrunnen til en meny. En slippsone er ikke en knapp.
Det er et område der du kan plassere medier for å gjøre menybakgrunnen mer
interessant. Du kan legge til et stillbilde, en lysbildeserie eller en film i en slippsone.

Du kan legge til en hvilken som helst kombinasjon av bilder, videoklipp og
lysbildeserier i slippsonene i prosjektet. Du kan også skjule slippsonene i en meny slik
at de ikke vises i det ferdige prosjektet. Hold markøren over menyen (mens ingen
knapper eller tekstobjekter er markert), og trykk Kommando (x)-I for å åpne Menyinfo-
vinduet. Fjern deretter markeringen for «Vis slippsoner og relatert grafikk». Slippsonene
i menyen forsvinner umiddelbart.

Menyen «Myk ramme – hoved» har tre slippsoner som «spilles av» etter hverandre i
hovedmenyen. Det vises derfor bare én slippsone om gangen i hovedmenyen. Du kan
enkelt finne ut hvor mange slippsoner det er i en meny, ved å klikke på Slippsone-
knappen. Da åpnes slippsoneredigering der det er et felt for alle slippsonene i menyen.
Klikk på Slippsone-knappen en gang til for å gå tilbake til hovedmenyen.

I dette trinnet skal du fylle alle tre slippsonene i hovedmenyen ved hjelp av
slippsoneredigering. Du skal legge til en lysbildeserie i en av slippsonene. Det gjør du
på omtrent samme måte som du lagde en lysbildeserie i «Trinn 5: Legg til en
lysbildeserie» på side 14.

Slik legger du til medier i slippsoner:

1

Klikk på Slippsone-knappen. Slippsoneredigering åpnes (vist nedenfor).

2

Klikk på Medier-knappen, og velg Filmer øverst i Medier-panelet.

Når du arbeider i
slippsoneredigering, vises
prosjektmenyen i iDVD-
vinduet.

Det er tre slippsonefelter i
slippsoneredigering. Det
betyr at dette temaet har
tre slippsoner i
hovedmenyen.

Slippsone-knapp

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

19

3

Flytt et videoklipp fra Filmer-panelet til det første slippsonefeltet i slippsoneredigering.

Til forskjell fra bilder endres ikke størrelsen på videoklipp slik at de passer i slippsonen.
Noe av filmen kan derfor bli kuttet bort i slippsonen.

Merk: Du bør unngå å bruke lange filmer i sllippsonene fordi de tar opp mye plass
i prosjektet. Det er dessuten lite sannsynlig at brukere vil bli i menyen lenge nok til
å se hele filmen.

4

Klikk på Slippsone-knappen en gang til for å gå tilbake til hovedmenyen.

Legg merke til at det første bildet i videoklippet vises i slippsonen.

5

Klikk på slippsonen.

Et panel vises der du ved hjelp av skyveknapper kan angi hvor klippet skal starte
og slutte. Flytt skyveknappene for å angi hvilken del av klippet som skal spilles av
i slippsonen.

På denne måten kan du enkelt korte ned et videoklipp i en slippsone.

6

Klikk på Slippsone-knappen for å gå tilbake til slippsoneredigering.

7

Klikk på Bilder-knappen øverst i Medier-panelet.

8

Flytt ett bilde til det andre slippsonefeltet i slippsoneredigering.

9

Flytt et fotoalbum eller en mappe med bilder fra bildelisten til det tredje
slippsonefeltet.

Det første bildet i albumet eller mappen vises i slippsonen.

10

Dobbeltklikk på det tredje slippsonefeltet.

background image

20

Kapittel 2

Lær om iDVD

Slippsonens lydbilderedigering åpnes. Den ligner lysbilderedigeringen du brukte da du
lagde en DVD-lysbildeserie i «Trinn 5: Legg til en lysbildeserie.» Det vises miniatyrbilder
av alle bildene du har lagt til.

11

Flytt bildene til den rekkefølgen du vil ha dem i, og slett de bildene du ikke vil ha med.

Du kan også flytte andre bilder, fra Bilder-panelet eller andre steder på datamaskinen,
til slippsonens lysbilderedigering.

Når du er ferdig med å organisere bildene, klikker du på Tilbake-knappen for å gå
tilbake til slippsoneredigering.

12

Klikk på Slippsone-knappen for å gå tilbake til hovedmenyen.

13

Klikk på Bevegelse-knappen for å se hvordan slippsonene spilles av i hovedmenyen.

Bildene spilles av i sløyfe, det vil si at de spilles av kontinuerlig. Klikk på Start-knappen
en gang til når du har sett nok.

14

Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.