iDVD - Trinn 7:Legg til og endre utseendet på menytekst

background image

Trinn 7: Legg til og endre utseendet på menytekst

Nå som du har lagt mer innhold i DVD-prosjektet, må du kanskje gjøre noen endringer
på teksten i hovedmenyen. Du kan legge til tekst i menyen, og deretter kan du endre
skriftsnitt, størrelse og farge og legge til skygge. Du kan også endre plasseringen av
teksten, slik at den passer bedre inn i menyen. Menytekst, også kalt «tekstobjekter»,
kan ikke klikkes på. Dette er forskjellig fra knappetekst, eller knappeetiketter, som kan
klikkes på.

I dette trinnet skal du legge til en undertittel, endre utseende på teksten og flytte den
til et annet sted i menyen. Husk at teksten du legger til, ikke må begrenses til korte
titler og undertitler. Du kan for eksempel legge til lengre tekst med informasjon om
medvirkende eller annet.

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

21

Slik tilpasser du teksten:

1

Pass på at prosjektets hovedmeny er åpen, og velg deretter Prosjekt > Legg til tekst.

Plassholderteksten «Klikk for å redigere» vises i menyen.

2

Flytt teksten dit du vil ha den under tittelen.

Hvis du må flytte hovedtittelen for å få plass til undertittelen under den, klikker du én
gang på tittelen for å markere den og flytter den deretter til en ny plassering. Du kan
markere og flytte alle tekstobjektene i menyen.

3

Klikk på plassholderteksten for å markere den, og skriv deretter inn «Et år med moro»
som undertittel.

Når du klikker på teksten, vises et lokalt redigeringsverktøy under den. Du kan bruke
redigeringsverktøyet til å endre skriftsnitt, stil og størrelse på teksten. Vi skal ikke bruke
dette redigeringsverktøyet akkurat nå.

4

Når teksten er markert, trykker du Kommando (x)-I for å åpne Tekstinfo-vinduet (vist
nedenfor).

Tekstinfo-vinduet har kontroller du kan bruke til å endre utseendet på teksten. Du kan
blant annet endre fargen og angi om det teksten skal ha skygge. Du kan flytte det dit
du vil ha det på skjermen.

5

Klikk på skriftsnittlokalmenyen, og velg et annet skriftsnitt.

6

Bruk størrelsesskyveknappen til å velge en mindre størrelse, slik at undertittelen passer
under hovedtittelen.

7

Klikk på fargekontrollen hvis du vil åpne Farger-vinduet.

Prøv de forskjellige fargevalgene i Farger-vinduet. Når du klikker på en farge, endres
teksten i menyen til den fargen du har valgt. Når du har funnet en farge som du har lyst
til å bruke, lukker du Farger-vinduet.

8

Marker avkrysningsruten Skygge for å legge til en skygge på teksten.

9

Lukk Tekstinfo-vinduet.

10

Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

background image

22

Kapittel 2

Lær om iDVD

Menyen under viser den nye tittelen og undertittelen.

På noen TV-skjermer vil ikke hele menyen vises. Du kan legge et omriss over menyen
for å se hva som vil være synlig på disse TVene. Dette kalles TV-området. Hvis du vil ha
mer informasjon, søker du etter «TV-område» i iDVD Hjelp.