iDVD - Endre form på knapper

background image

Endre form på knapper

Du kan gjøre enhver tekstknapp om til en formknapp (eller bildeknapp). Bildeknapper
består av en tekstetikett og en miniatyrbildeform. Du kan legge til bilder eller filmklipp
i miniatyrbildedelen av bildeknapper for å gjøre menyene mer visuelt interessante.

Du kan bruke samme form på alle knappene i en meny, eller du kan blande stiler.

Slik endrer du knappeformer:

1

Klikk én gang på en av knappene i hovedmenyen for å markere den, og velg deretter
Rediger > Marker alle knapper.

Hvis du vil at alle knappene skal være forskjellige, markerer du og endrer stilen for én
knapp om gangen.

Klikk på fargekontrollen

for å velge en ny farge for

den markerte teksten.

background image

24

Kapittel 2

Lær om iDVD

2

Klikk på Knapper for å åpne Knapper-panelet (vist nedenfor).

3

Velg Standardfigurer fra lokalmenyen øverst i panelet.

Hvis du velger ett av de tre knappealternativene øverst i lokalmenyen – Tekst,
Punkttegn og Former – får knappene grafiske elementer som i de fleste tilfellene kun
vises når knappen er markert. Ved å bruke de fem knappealternativene nederst i
lokalmenyen kan du lage knapper som har en etikett og en form som du kan legge til
et bilde eller filmklipp i.

4

Klikk på én av knappeformene.

Prøv forskjellige knappeformer til du finner en som ser bra ut i menyen.

Når du legger til en form, vil sannsynligvis knappene i menyen overlappe hverandre.
Det fikser du i trinn 6 nedenfor.

5

Når alle knappene er markert, trykker du Kommando (x)-I igjen for å åpne Knappeinfo-
vinduet.

Bruk kontrollene i Knappeinfo-vinduet til å angi flere kreative innstillinger:

 Flytt Miniatyrbilde-skyveknappen for å endre størrelsen på knappeformen.
 Bruk etikettlokalmenyen til å endre hvor knappeetiketten vises i forhold til formen.

Marker en kategori
med knappeformer
fra denne
lokalmenyen.

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

25

6

Hvis knappene fremdeles overlapper hverandre, klikker du i menyen, men ikke på en
slippsone eller et tekstobjekt. Menyinfo-vinduet vises (vist nedenfor).

7

Marker «Fri plassering» i Knapper-delen i vinduet. Da kan du flytte knappene rundt
i menyen.

8

Lukk vinduet, og flytt deretter knappene dit du vil ha dem i menyen.

Når du flytter knappene, vises gule hjelpelinjer som hjelper deg med å plassere dem.

9

Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.