iDVD - Endre knappebilde

background image

Endre knappebilde

Du kan enkelt endre bildet som vises på en knapp, slik at du har mer kontroll over
hvordan menyen ser ut.

Slik endrer du bildet på en lysblideserieknapp:

1

Dobbeltklikk sakte på formdelen av lysbildeserieknappen.

Et Bilde-panel (vist nedenfor) vises ovenfor knappen.

2

Flytt skyveknappen til venstre eller høyre for å bla gjennom bildene i lysbildeserien.

Bla til du finner bildet du vil bruke på knappen.

3

Når du er ferdig, klikker du utenfor knappen. Bilde-skyveknappen forsvinner.

background image

26

Kapittel 2

Lær om iDVD

Slik endrer du bildet på en filmknapp:

1

Dobbeltklikk sakte på formdelen av filmknappen.

Et Film-panel (vist nedenfor) vises ovenfor knappen.

2

Flytt skyveknappen til venstre eller høyre for å markere filmbildet du vil bruke på
knappen.

Hvis du vil at knappen kun skal vise videobildet du har markert, og ikke spille av
videoen, merker du avkrysningsruten Stillbilde.

Menyen din skal nå ligne menyen nedenfor.

3

Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.