iDVD - Redigere knappetekst

background image

Redigere knappetekst

Du redigerer teksten på knappeetiketter på omtrent samme måte som du endrer tekst
på skjermen.

Slik redigerer du teksten på knappeetiketter:

1

Dobbeltklikk sakte på filmknappen i hovedmenyen for å markere teksten.

Et lokalt redigeringsverktøy vises nedenfor teksten (vist nedenfor), tilsvarende det som
vistes nedenfor DVD-tittelteksten da du endret den.

2

Skriv inn et nytt navn.

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

23

3

Du kan bruke redigeringsverktøyet til å endre skriftsnitt, fontstil og fontstørrelse på
knappeetiketten.

4

Klikk Kommando (x)-I mens knappen er markert for å endre fargen på teksten.

Knappeinfo-vinduet åpnes (vist nedenfor). Det har flere kontroller enn det lokale
redigeringsverktøyet.

5

Klikk på fargekontrollen (standardfargen er hvit) for å åpne Farger-vinduet, og prøv
deretter forskjellige farger i Farger-vinduet.

Når du klikker på en farge, endres knappeetiketten til den fargen du har valgt. Når du
har funnet en farge som du har lyst til å bruke, lukker du Farger-vinduet.

Hvis du vil endre utseendet på alle knappeetikettene samtidig, markerer du en knapp
og velger deretter Rediger > Marker alle knapper. Trykk deretter Kommando (x)-I for å
åpne Knappeinfo-vinduet. Alle innstillinger du gjør, vil gjelde for alle knappeetikettene.

6

Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.