iDVD - Trinn 9: Legg til knappeoverganger

background image

Trinn 9: Legg til knappeoverganger

Nå har DVDen en pen meny med tilpassede knapper. Du kan legge til overganger som
jevner ut forflytningen fra hovedmenyen på DVDen til filmen, scenevalgmenyen og
lysbildeserien.

Slik velger du overganger for hovedmenyen:

1

Klikk på en av knappene i hovedmenyen for å markere den, og velg deretter Rediger >
Marker alle knapper.

Hvis du vil bruke forskjellige overganger på alle knappene, markerer du og velger
overgang for én knapp om gangen.

background image

Kapittel 2

Lær om iDVD

27

2

Trykk Kommando (x)-I for å åpne Knappeinfo-vinduet.

3

Velg Skyv fra Overgang-lokalmenyen (vist nedenfor).

Den andre lokalmenyen endres til «Høyre til venstre». Det betyr at du kan angi retningen
for overgangen.

4

Du kan velge en annen retning fra den andre lokalmenyen.

5

Klikk på Forhåndsvisning-knappen, og bruk DVD-fjernkontrollen til å velge
menyknappene en etter en for å se resultatet.

Når du er ferdig, klikker du på Exit på DVD-fjernkontrollen.

6

Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.