iDVD - Før du begynner

background image

Før du begynner

Det blir enklere å fullføre prosjektet hvis du skriver ut dette dokumentet før du
begynner.

I mange oppgaver som vises i denne opplæringen og i iDVD Hjelp, må du velge
menykommandoer. De ser slik ut:

Velg Rediger > Kopier.

Det første ordet etter

Velg

er navnet på en meny på menylinjen i iDVD. Det neste ordet

(eller de neste ordene) er elementene du velger på denne menyen.

Du trenger ikke å gå gjennom hele opplæringen uten opphold. Du kan når som helst
arkivere prosjektet og fortsette på et senere tidspunkt. Du arkiverer prosjektet ved å
velge Arkiv > Arkiver.